Menu

Definícia

IoT (Internet of things) – Internet vecí - je novo vznikajúca globálna Internetovo založená technická architektúra zľahčujúca výmenu tovarov a služieb v globálnych dodávateľských sieťach a má vplyv na bezpečnosť a súkromie zúčastnených strán... R. H. Weber, (2010). "Internet of Things - New Security and Privacy Challenges". Computer Law & Security Review 26: 23-30.

Významné míľniky v histórii IoT

Kevin Ashton - prvýkrát použil slovné spojenie Internet of Things

Koncept IoT

Klasifikácia senzorov

IoT môžeme považovať za kombináciu senzorov a akčných členov poskytujúcu a prijímajúcu informáciu, ktorá je digitalizovaná a odoslaná na obojsmernú sieť schopnú preniesť všetky dáta určené na použitie rôznymi službami a koncovými používateľmi.

Diagram klasifikácie senzorov

Schopnosti prepojených inteligentných zariadení

Architektúra IoT systémov

Inteligentný dom